TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2024

TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2024

Vị trí Phó phòng Đấu thầu

TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 4/2024

TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 4/2024

Tuyển dụng nhân sự vị trí: Nhân viên Thiết kế Nội thất, Nhân viên Kỹ thuật sản xuất, Nhân viên Kinh doanh

TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2023

TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2023

Tuyển dụng nhân sự vị trí Nhân viên Thiết kế, Nhân viên Thiết kế - Kỹ thuật sản xuất

TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2023

TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2023

Tuyển các vị trí: NV Kinh doanh (nữ), NV Thiết kế Nội thất, Thư ký TGĐ, NV Kế toán sản xuất, NV Kỹ thuật thi công Nội thất

amazon
amazon
amazon
amazon
amazon
amazon
amazon
amazon
amazon
amazon
Bootstrap Slider