Tùng Lâm - 10 năm thành lập (2004 - 2014)

 

 Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty (2004 - 2014) được tổ chức tại khách sạn Novotel Bạch Đằng, Đà Nẵng.

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Tùng Lâm - 10 năm phát triển.mpg

 

 

amazon
amazon
amazon
amazon
amazon
amazon
amazon
amazon
amazon
amazon
Bootstrap Slider