HỘI THAO LẦN THỨ III - 2020

HỘI THAO TÙNG LÂM - ASIA

"ĐOÀN KẾT - VỮNG MẠNH"

 

          Là một trong những hoạt động truyền thống được tổ chức thường niên - Hội thao CBCNV lần thứ III năm 2020 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/05/2020 đã để lại những dấu ấn đẹp của toàn thể nhân viên Công ty Cổ phần Tùng Lâm - Asia.

          Đây không chỉ là dịp để CBCNV nâng cao tinh thần sức khỏe mà còn tạo nên sự gắn kết hơn giữa các thành viên trong ngôi nhà chung Tùng Lâm - Asia.

          

 

amazon
amazon
amazon
amazon
amazon
amazon
amazon
amazon
amazon
amazon
Bootstrap Slider